Liga Sportivilor

Echipajul pentru performanță

Termenii și condițiile pentru website-ul „Liga Sportivilor” ar putea fi următorii:

  1. Utilizarea site-ului: Accesarea și utilizarea site-ului este permisă doar pentru utilizatorii cu vârsta de cel puțin 18 ani. Utilizatorii trebuie să respecte legile și reglementările aplicabile și să nu folosească site-ul într-un mod care ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altora sau care ar putea afecta site-ul sau utilizatorii acestuia.
  2. Conținutul site-ului: Site-ul oferă informații despre sportivi și evenimente sportive, dar nu garantează că toate informațiile sunt corecte, complete sau actualizate. Utilizatorii trebuie să își asume riscurile asociate cu utilizarea informațiilor disponibile pe site.
  3. Proprietatea intelectuală: Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului site-ului (inclusiv text, imagini, grafică, logo-uri, etc.) aparțin „Liga Sportivilor”. Utilizatorii nu au permisiunea de a reproduce, modifica sau distribui conținutul site-ului fără permisiunea prealabilă a proprietarului.
  4. Protecția datelor personale: „Liga Sportivilor” respectă confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor și colectează aceste date numai în scopuri legitime. Utilizatorii sunt rugați să citească Politica de confidențialitate pentru informații detaliate despre colectarea și utilizarea datelor personale.
  5. Responsabilitatea utilizatorului: Utilizatorii sunt responsabili pentru orice activitate care are loc în contul lor și trebuie să își păstreze informațiile de autentificare în siguranță. Utilizatorii nu trebuie să publice materiale defăimătoare, ofensatoare sau ilegale pe site.
  6. Limitarea răspunderii: „Liga Sportivilor” nu va fi responsabilă pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza site-ul.
  7. Modificări: „Liga Sportivilor” își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza acești termeni și condiții fără notificare prealabilă. Utilizatorii sunt încurajați să verifice acești termeni și condiții în mod regulat.
  8. Litigii: Orice litigiu care poate să apară din utilizarea site-ului va fi supus legilor și tribunalelor din România.