Liga Sportivilor

Echipajul pentru performanță

Elevii din Sectorul 2 care practică sport vor primi vouchere în valoare de 250 lei pe lună pentru plata abonamentului sportiv

Iată că după cele două proiecte „Născuți pentru tenis” și „Primii pași în tenis”, premiate de catre Tennis Europe, proiecte desfășurate în parteneriat cu Ministerul Sportului și Ministerul Educației, în care au fost implicate 61 de cluburi din 36 de localități, adică peste 170 de școli, un al proiect major inițiat de către Președintele Federației Române de Tenis, Dl. George Cosac, prinde contur.

„Mă bucur ca domnul Primar și Consiliul local al Sectorului 2 au votat acest proiect. Dpmnul Radu Mihaiu (Primarul Sectorului 2) este un iubitor și susținător al sportului, l-am întâlnit de multe ori la diferite competiții sportive sau ducându-și copiii sa facă sport!

Consider ca toate primăriile din țară ar trebui să ia acest exemplu și să investească în sănătatea, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri! Am inițiat acest proiect în 2021, când, fiind la CS Dinamo, ne-am întâlnit cu o delegație de la Sectorul 2 condusă de fostul Ministru, Dna. Monica Anisie”, a precizat Președintele FRT, Dl. George Cosac.

Elevii din Sectorul 2 din Bucuresti pot primi vouchere pentru sport de câte 250 de lei pe lună cu care pot plăti un abonament sportiv, după ce Consiliul Local a votat proiectul, scrie Agerpres. Voucherele vor fi acordate în ordinea depunerii cererilor de înscriere în proiect, în limita fondurilor ce pot fi alocate cu această destinaţie. Potrivit proiectului care a fost în dezbatere publică, primăria alocă 2 milioane pe lună, asta înseamnă că 8000 de elevi, lunar ar primi vouchere de câte 250 de lei pentru a practica sport.

Valoarea nominală a fiecărui voucher pentru sport este de 250 de lei/elev/lună, acesta putând fi utilizat numai pentru achitarea contravalorii abonamentului/cotizaţiei lunare/taxelor aferente necesare practicării unei discipline sportive.

Sunt prevăzuţi două milioane de lei pe lună pentru implementarea proiectului pe întreaga perioadă de derulare a acestuia, ceea ce înseamnă că vor fi 8000 de beneficiari lunar.

Potrivit regulamentului privind implementarea proiectului „Dăruim speranţă pentru performanţă , elevii vor beneficia de această iniţiativă în ordinea înregistrării solicitărilor şi în limita locurilor disponibile lunar, respectiv a bugetului alocat cu această destinaţie.

Părţile implicate în proiect sunt: Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, structuri sportive, operatorul economic emitent al voucherelor pentru sport, sub formă de tichete valorice, pe suport hârtie.

Unde pot fi folosite voucherele

Structurile sportive trebuie să facă dovada afilierii la Federaţia Sportivă Naţională pe ramură de sport, să asigure desfăşurarea activităţii sportive numai de către participanţi care deţin calificare. Activitatea sportivă trebuie să se deruleze în baze sportive proprii sau aflate în folosinţă situate în Sectorul 2.

Operatorul economic trebuie să facă dovada că deţine o reţea de structuri sportive eligibile.

Elevii majori sau părinţii/reprezentanţii legali ai celor minori care vor primi voucherele pentru sport se vor angaja în scris să folosească tichetele valorice primite numai în scopul pentru care au fost emise, în maxim 30 de zile de la primire, fără a le înstrăina către alţi beneficiari.

Accesul în structurile sportive se va face pe baza voucherului pentru sport, ce va fi predat în prima zi când se prezintă elevul. Înstrăinarea voucherului pentru sport către o altă persoană decât beneficiarul este interzisă. Voucherul pentru sport este valabil 30 de zile de la data la care a fost emis.

Acte necesare pentru înscriere

Potrivit proiectului, înscrierea în vederea acordării voucherelor pentru sport se realizează de către părinţii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor prin depunerea la unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la care este inscris elevul, a următoarelor documente:

cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport;

dovada că elevul s-a înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;

documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al elevului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul elevului adoptat;

documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, după caz.

declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, reprezentantul legal nu beneficiază de alte tichete valorice / sprijin financiar acordate de alte entități.

alte documente solicitate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, după caz, potrivit regulamentului intern.

declaraţia pe proprie răspundere a părintelui sau reprezentantului legal al beneficiarului că se obligă să achite contravaloarea impozitului pe venit, aferent voucherelor pentru sport acordate. Completarea eronată, cu intenţie, a documentelor solicitate, de către părinţii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, duce la neacordarea voucherelor pentru sport.

Pentru acordarea voucherelor pentru sport, unităţile de învăţământ participante la proiect, în urma centralizării solicitărilor primite, vor întocmi o listă asumată de către conducerea acesteia, care va cuprinde următoarele informaţii:

-nume unitate de învăţământ,

-date de identificare beneficiar/ părinte / reprezentant legal (nume, prenume, domiciliu, C.I., CNP);

-valoarea nominală a voucherului pentru sport exprimată în lei;

-ramura de sport aleasă de fiecare beneficiar;

-numele structurii sportive alese de fiecare beneficiar.