Liga Sportivilor

Echipajul pentru performanță

COSR anunță Adunarea Generală Ordinară din 2023: Priorități și planuri pentru viitorul sportului românesc

Adunarea Generală Ordinară COSR 2023

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român a anunțat că Adunarea Generală Ordinară din 2023 va avea loc pe 27 aprilie la Casa Olimpică din București. Ordinea de zi a ședinței va include prezentarea raportului de activitate al Comitetului Executiv pentru 2022, rapoartele financiare anuale pentru 2022, raportul Comisiei de Cenzori, planul anual de activitate pentru 2023 și bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023, precum și alte subiecte de interes pentru sportul românesc.